In juni, juli en augustus organiseren we geen publieksactiviteiten in het Huis van Herman Teirlinck. Vanaf 21 september 2024 zijn we er weer. We beginnen het najaar met een programma over het werk van Hugo Claus. Meer informatie volgt.

Ge moet in de zomer weerkomen, als al het licht gebladert, fijn als kantwerk, van die boomen en die struiken – we hebben hier bijna niets dan populieren en elsen, eenige beuken en eiken – de huizen bedekken: de blanke populieren langs de wegen herscheppen het land in een tuin, beklaard door een zilveren licht, als in eene morgenschemering, en ‘t gers is bleek, frisch-gewasschen, soms blond en teer als haren: wat eene fijnheid van nuancen, wat een rijkheid van schakeering!

Uit: Bij Herman Teirlinck, interview door André de Ridder, januari 1908.