de man

Herman Teirlinck (Sint-Jans-Molenbeek 1879 – Beersel 1967) was één van de meest veelzijdige culturele figuren uit de vorige eeuw.

Herman Teirlinck (Sint-Jans-Molenbeek 1879 – Beersel 1967) was één van de meest veelzijdige culturele figuren uit de vorige eeuw. Zijn rijke oeuvre en vernieuwende kracht, zijn intense leven, zijn sociaal engagement en zijn aandacht voor de gemeenschap zijn uniek en inspirerend voor vele generaties na hem.

Herman Teirlinck was dichter en prozaïst, essayist en toneelschrijver, stichter van literaire tijdschriften, tekenaar en schilder, bandverluchter en meubelontwerper, docent en conférencier, acteur en regisseur, auteur van filmscenario’s en een boeiend en innemend causeur. Ook op institutioneel vlak verdiende hij zijn sporen: als ambtenaar, redacteur, correspondent, docent en adviseur van het koningshuis.

Herman Teirlinck behoort tot de belangrijkste auteurs van het Nederlandse taalgebied. In 1903 was hij medeoprichter van het tijdschrift Vlaanderen, opvolger van het legendarische Van Nu en Straks. In 1919 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde en leraar aan het Koninklijk Hof. Vanaf 1928 was Teirlinck verbonden aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouw- en Sierkunsten als docent techniek van het toneel. Tien jaar later werd hij er directeur. Als dank voor zijn baanbrekend werk werd de Studio van het Nationaal Toneel te Antwerpen, door hem in 1946 opgericht, naar hem genoemd. In 1925 en in 1928 ontvangt hij de staatsprijs voor toneelletterkunde en in 1950 de grote vijfjaarlijkse staatsprijs voor Vlaamse letterkunde voor zijn gehele oeuvre. In 1956 wordt hij bekroond met de Prijs der Nederlandse Letteren: voor de eerste maal moest de Prijs der Nederlandse Letteren worden uitgereikt “aan een figuur waarnaar Noord en Zuid eensgezind opzien”, volgens het verslag van de jury. Hij werd viermaal doctor honoris causa: aan de universiteit van Brussel (1938), Amsterdam (1947), Luik (1954) en Gent (1959).

Herman Teirlinck was gezegend met een onblusbare dadendrang. Hij was graag gezien, alomtegenwoordig, en slaagde erin om het beste in mensen naar boven te halen.

www.schrijversgewijs.be/schrijvers/teirlinck-herman-2/

www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=teir001