Teirlinck publicaties

Vele teksten van Herman Teirlinck zijn niet meer beschikbaar. Talloze teksten van zijn hand zijn vrijwel onbekend. Jaarlijks maken we een kleine, fijne publicatie, met daarin een tekst van Teirlinck, een van zijn tijdgenoten, of van hedendaagse auteurs die in opdracht van het huis een nieuwe tekst schreven.

De publicaties kosten 8 euro en zijn te koop bij de activiteiten in het huis. Verwen jezelf met wat op termijn een unieke collectie boekjes wordt, discreet vormgegeven door Aline Billiet. De oplagen zijn beperkt!

Bij mijn venster. Mijmeringen in de oude trant werd aangeboden op 15 december 2017, de dag waarop de biografie Ge zijt zoveel mensen geweest. Herman Teirlilnck 1879-1967, van de hand van Stefan Van den Bossche, werd gepresenteerd.
Bij mijn venster is één van de negen teksten uit Ode aan mijn hand, een bundel ‘Tijdgeestige oefeningen’ die Herman Teirlinck publiceerde in 1963, vier jaar voor zijn overlijden. Lezend kunnen we meekijken door het venster in zijn woning aan de Uwenberg.

De lemen torens. Vooroorlogse kroniek van twee steden werd aangeboden op 14 december 2018, tijdens een avond voor de vrienden van het huis. De lemen torens is een roman in briefvorm tussen twee schrijvende vrienden: Herman Teirlinck en Karel Van de Woestijne. We presenteren enkele korte fragmenten, aangevuld met brieven die auteurs Stefan Hertmans en Erwin Mortier in onze opdracht schreven in de voetsporen van hun voorgangers. Een levendige kroniek van twee steden: Brussel en Gent. 

De nieuwe Uilenspiegel. Een fragment, gevolgd door Over Walschap, werd aangeboden op 19 december 2019, tijdens een avond voor de vrienden van het huis van Herman Teirlinck in het gezelschap van de Roemeense auteur Mircea Cărtărescu en de Nederlandse journaliste Margot Dijkgraaf. Herman Teirlinck schreef De Nieuwe Uilenspiegel precies een eeuw eerder. In het gekozen fragment volgen we Thijl en zijn reizende karavaan op het moment van de intrede in Brussel. Tegelijk vindt u drie brieven, in onze opdracht geschreven, van hedendaagse auteurs aan een literaire meester: Gerard Walschap.