‘De tijd levert de beelden, ik spreek de teksten erbij’
ZA 22.10.2022 om 17u

Met een inleiding van Els Snick

Welkom op een intieme herfstnamiddag in het unieke gezelschap van de gevierde acteur Johan Leysen. Met zijn doorleefde stem leest hij fragmenten uit het werk van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig en de Franse Nobelprijswinnaar Romain Rolland. Aan de muur hangt werk van hun gezamenlijke vriend Frans Masereel, die verscheidene van hun boeken èn van Teirlinck illustreerde. Schuif een stoel aan en geniet!

Johan Leysen (°1950) studeerde af aan Studio Herman Teirlinck en bouwde een indrukwekkende internationale film- en theatercarrière uit. Hij verscheen in films van ondermeer Jean-Luc Godard, Patrice Chéreau, Jaco Van Dormael, Anton Corbijn en Harry Kümel, met collega acteurs als George Clooney en Catherine Deneuve. Tegelijk blijft hij zich engageren voor theater. Zijn samenwerkingen met Guy Cassiers, Johan Simons, Heiner Goebbels en Milo Rau maken hem tot een van de meest vooraanstaande podiumkunstenaars van Europa.

Stefan Zweig (1881 – 1942) kon meesterlijk vertellen over het verleden en tegelijk de geest van zijn tijd vertalen voor een ruim publiek. Het maakte van hem de meest gelezen en vertaalde auteur van zijn generatie. De Oostenrijkse auteur schreef novellen, romans en biografieën, onder meer die van Romain Rolland. Hij noemde de vriendschap met zijn 15 jaar oudere geestverwant een van de ‘vruchtbaarste en op sommige momenten zelfs de meest bepalende van (zijn) leven’. Kort voor hij in 1942 samen met zijn vrouw uit het leven stapte, schreef hij De wereld van gisteren. Herinneringen van een Europeaan. In het boek bundelt hij, als Joodse emigrant op de vlucht voor het naziregime, zijn herinneringen aan een wereld waarvan hij vreesde dat hij voorgoed zou verdwijnen.

Romain Rolland (1866 – 1944) schreef romans, biografieën, theaterteksten en essays. De Franse auteur stond bekend als een minstens even grote pacifist als zijn vriend Zweig, die hem beschreef als ‘de man die op het beslissende ogenblik het geweten van Europa zou zijn.’ In 1915 ontving Rolland de Nobelprijs voor Literatuur. De daaraan verbonden geldprijs schonk hij aan het Rode Kruis. Het typeert zijn denken en daden als pacifist.

Els Snick is auteur en vertaler van Duitse literatuur. Ze doceert Duits en vertaling aan de Universiteit Gent en schreef een doctoraat over Joseph Roth. Ze is een onvermoeibare promotor van Duitse literatuur. ‘Als je geboeid bent door het werk en leven van een bepaalde schrijver, dan zijn ook zijn vrienden interessant’, vindt ze. Het huis van Herman Teirlinck verenigt net zo graag vrienden en tijdgenoten.

Elke schaduw is tenslotte ook een kind van het licht, en alleen degenen die licht en duisternis, oorlog en vrede, opkomst en ondergang hebben ervaren, alleen die hebben echt geleefd.

Stefan Zweig