Vrienden van het huis

Vrienden 2022

Vic & Marie-Paule Anciaux-Quix, Ann Beghin-Morre, Daniel Buyle, Hugo Casaer, Confituur vzw, Ineke Crijns, Patrick De Becker, Katelijne Declerck, Luc & Trees Deconinck – Coussement, Bart Decoster, Sam De Graeve, David & Els D’Hooghe-Van de Perre, Jean de Lophem, Bert Demunter, Rosette Demunter, Chris De Noose, Wilfried De Rijck, Veerle De Schryver & Koen Platteau, Denise De Vidts, Koen De Visscher, Pol & Ann De Witte – Lagring, Entropie BV, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Steph Feremans, Kristien Hemmerechts, Pol Hoste, Karel & Lief Lindemans-Bigaré, Maeschalck bv, Christa Plaisier, Johan Pype, Marc Raport, Claudia Ritter, Titia Ritter, Hugo Schoukens, Christine Struyven, Hilde Teuchies, Marleen Teugels, André Van Brussel, Van den Neste & partners bv, Jef Van Eynde, Christine Van Herreweghen, Frederik Van Remoortel, Herman Van Rompuy, Jaak Van Schoor, Christiaan Van Sumere, Johan Vencken, Liberte Walschot, Godelieve Willems, Willemsfonds Jette

Vrienden 2021

Francis Adams
Jean Beghin en Ann Morre
Gene Bervoets en Tine Laureyns
Confituur vzw
Patrick De Becker
Katelijne Declerck
Herman Deconinck-De Raeve
Elsie De Greef
David D’Hooghe en Els Van de Perre
Jean De Lophem
CC De Meent
Rosette Demunter en René Luyckx
Wilfried De Rijck en Karin Matthys
Veerle De Schryver
Chantal De Smet
Denise De Vidts
Pol De Witte
Christel Dusoleil
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Steph Feremans
Filip Gossele
Pol Hoste
Letterenhuis
Karel Lindemans en Lief Bigaré
Mieke Maerten
Annemie Maes
Rowena Meenderman
Koenraad Moens en Bieke Paredis
Christa Plaisier
Johan Pype
Mark Raport
Dirk Renard
Claudia Ritter
Titia Ritter
Pjeroo en Leentje Robjee
Hugo Schoukens
Augustin Siaens
Christiane Struyven
Hilde Teuchies
Marleen Teugels en Herman De Backer
Jef Van Eynde
Christine Van Herreweghen
Joke Van Leeuwen
Jan Van Riet
Jacques Van Schoor
Johan Vinckier en Regine Claeys
Liberte Walschot
Roza Wauters

 

Vrienden 2020

Vic en Marie-Paule Anciaux-Quix
Hugo Bousset
Brouwerij 3 Fonteinen
Daniel en Siel Buyle-Van der Donckt
Hugo en Annie Casaer
Karel en Reina Claes-Ollivier
Dimitri Casteleyn
Emile Clemens
Koen Clement
Confituur Boekhandels
Gino Coorevits
Ineke Crijns
Cultuurraad Beersel
Davidsfonds Beersel
Karen De Becker
Patrick De Becker
Armand Debelder
Guido en Trees Debelder-Vergels
Thomas en Ine Debelder-Delannoy
Annie Declerck
Katelijne Declerck
Bart Decoster
Griet Decuypere
Keukens De Decker
Gero en Greet De Greef-De Gieter
Elsie De Greef
Anne Teresa De Keersmaeker
De Lage Landen
Jozef Deleu
Jean De Lophem

Béatrice Delvaux
Petrus en Annie De Man
De Meent
Rosette en René Demunter-Luyckx
Roger en Constance De Neef
Chris en Yo De Noose-Haeleydt
Chantal De Smet
De slaapadviseur
Pol De Witte
Jef Dewit
David en Els D’Hooghe-Van de Perre
Erfgoedbibliotheek H. Conscience
Geertruide Goeters
Catherine Ferrant
Steph Feremans
Gustaaf Hertmans
Pauwel Hertmans
Stefan Hertmans
Kathleen Lambrechts
Luc Lauwers-Denys
Olivier en Catherine Lesceu-Bernard
Karel en Lief Lindemans-Bigaré
Chris Lomme
Johnny Maeschalck
Rowena Meenderman
Carl Meeusen
Peter en Cecile Moors-Peleman
NVA-Beersel
Orde van den Prince Beersel/Sint-Genesius-Rode
Marc Raport
Restaurant 3 Fonteinen
Aurelia Ritter

Claudia Ritter
Titia Ritter
Perticueci Roy
Lucie Putzeijs
Ina Stabergh
Hilde Teuchies
Marleen en Herman Teugels-De Backer
Cécile Vanderstraeten
Hans en Lut Vandevoorde-Missinne
Leen Van Dijck
André Vandorpe
Jef Van Eynde
Katrien Van Haecke
Fernand Vanhemelrijck
Kris Vanhemelrijck
Christine Van Herreweghen
Joke Van Leeuwen
Frederik Van Remoortel
Jan Vanriet
Herman en Geertrui Van Rompuy-Windels
Jaak Van Schoor
Christiaan Van Sumere
Bie Van Vlierden
Thomas en Elke Van Waeyenberge-Haest
Uitgeverij VBK/Houtekiet
Vermeylenfonds
Lieve Verplancke
Erik Vlaminck
De Ware Vrienden, Brussel
Toneelgezelschap Weredi Lot
Willemsfonds Jette

Vrienden 2019

Francis en Antony Adams-Pavone
Vic en Marie-Paule Anciaux-Quix
Jozef en Ann Asselbergh-D’Haese
Behoud de Begeerte
Gene en Tine Bervoets-Laureys
Bibliotheek Harelbeke
Hugo Bousset
Brouwerij 3 Fonteinen
Daniël Buyle
Confituur Boekhandels
Gino Coorevits
Luc en Marianne Coorevits-Janssen
Ineke Crijns
Karen De Becker
Patrick De Becker
Armand Debelder
Guido en Trees Debelder-Vergels
Thomas en Ine Debelder – Delannoy
Katelijne Declerck
Luc en Trees Deconinck- Coussement
Bart Decoster
Griet en Herman De Cuypere-Selleslags
Elsie De Greef
Gero en Greet De Greef – De Gieter
Anne Teresa De Keersmaeker
Petus De Man
De Meent
Bart en Hilde De Moor-Devoghel
Rosette en René Demunter-Luyckx
Jonas Deryckere
Chantal De Smet
Frederik en Annie Devreese-Declerck
Dirk De Vos

Martine De Weer
Jef en Gema Dewit-Cogen
Paul Dewit
Pol De Witte
David en Els D’Hooghe-Van de Perre
Margot Dijkgraaf
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Steph Feremans
André en Sylvia Gordts-Bollé
Filip en Geertrui Gosselé-Overloop
Yo en Chris Haeleydt-De Noose
Gustaaf Hertmans
Pauwel Hertmans
Stefan Hertmans
Veerle Leroy
Olivier en Catherine Lesceu-Bernard
Jos en Herlinde Leyssens
Letterenhuis
Karel en Lief Lindemans-Bigaré
Chris Lomme
Annemie Maes
Johnny Maeschalck
Rowena Meenderman
Carl Meeusen
Koenraad en Bieke Moens – Paredis
Peter Moors
NVA-Beersel
Ons Erfdeel
Open VLD-Beersel
Boekhandel Paard van Troje
Orde van den Prince – Beersel
Orde van den Prince – Halle
Orde van den Prince – Beersel
Orde van den Prince – Halle

Marc Raport
Restaurant 3 Fonteinen
Pjeroo Roobje
Mark Schaevers
Christiane Struyven
Hilde Teuchies
Marleen en Herman Teugels – De Backer
Cécile Vanderstraeten
Leen Van Dijck
André Vandorpe
Jef Van Eynde
Filiep en Martine Van Grembergen-Desmet
Kristien Vanhaverbeke
Fernand Vanhemelrijck
Kris Vanhemelrijck
Jan Van Herreweghe
Christine Van Herreweghen
Joke Van Leeuwen
Frederik Van Remoortel
Marijke Van Reybrouck
Jan Vanriet
Herman en Geertrui Van Rompuy – Windels
Jacques Van Schoor
Christiaan Van Sumere
Bie Van Vlierden
Thomas en Elke Van Waeyenberge-Haest
Vermeylenfonds
Lieve Verplancke
Lieve Willems
Willemsfonds
Peter Winderickx
Françoise Wuilmart

Vrienden 2018

Francis Adams
Vic en Marie-Paule Anciaux-Quix
Behoud de Begeerte
Gene en Tine Bervoets-Laureyns
Bibliotheek Harelbeke
Marcel Bovri
Hugo Bousset
Brouwerij 3 Fonteinen
Daniël Buyle
Bernard Catrysse
Regine Claeys en Johan Vinckier
Liliane Colphijn
Luc en Marianne Coorevits-Janssen
Confituur Boekhandels
Ineke Crijns
Davidsfonds
Karen De Becker
Patrick De Becker
Armand Debelder
Guido en Trees Debelder-Vergels
Julie Debelder
Thomas en Ine Debelder-Delannoy
Annie en Frederik Declerck-Devreese
Katelijne Declerck
Barbara De Coninck
Bart Decoster
Griet Decuypere
Gero De Greef
Hugo De Greef
Petrus De man
Tim De Meyer
Bart  De Moor
Chantal De Smet
Dirk De Vos
Luc  en Trees Deconinck-Coussement
Rosette en René Demunter-Luyckx
Jef Dewit
Paul Dewit

Karianne Dewitte
Pol Dewitte
David en Els D’Hooghe-Van de Perre
Jacky Duyck
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Christiane Faes
Nicky Faes
Steph Feremans
André en Sylvia Gordts-Bollé
Groen Beersel
Gustaaf Hertmans
Pauwel Hertmans
Stefan Hertmans
KANTL
Pol Hoste
Tom Lanoye
Kris Lenaerts
Olivier en Catherine Lesceu-Bernard
Jos en Herlinde Leyssens
Letterenhuis
Karel en Lief Lindemans-Bigaré
Chris Lomme
Helmut Lotigiers
Annemie Maes
Herman en Joke Maes-Timmermans
Johnny Maeschalck
Rowena Meenderman
De Meent
Carl Meeusen
Betty Mellaerts
Koenraad en Bieke Moens-Paredis
Ruth Muylle
NVA Beersel
Ons Erfdeel
Boekhandel Paard Van Troje
PEN-Vlaanderen
Koen Platteau
Orde van den Prince – afdeling Beersel
Orde van den Prince  – afdeling Halle
Marc Raport

Restaurant 3 Fonteinen
Jan Ritsema
Pjeroo Roobjee
Mark Schaevers
Christiane Struyven
de Studio
Johan Teirlinck
Marc Teirlinck
Hilde Teuchies
Marleen Teugels
Maurice Theys
Joke Timmermans
Jef Van Eynde
Christine Van Herreweghen
Marijke Van Reybrouck
Kris Van Hemelrijck
Joke Van Leeuwen
Frederik van Remoortel
Christiaan Van Sumere
Thomas en Elke Van Waeyenberge-Haest
Cecile Vanderstraeten
André Vandorpe
Jan Vanriet
Herman Van Rompuy
Jan Venderickx
Kris Verbeeck
Barbier Verjans
Vermeylenfonds
Liberte Walschot
Roza Wauters
René Weemaels
Willemsfonds
Marleen Wynants
Peter en Marleen Winderickx-Vandenbergen

Vrienden 2017

Vic Anciaux
August Vermeylenfonds
Bibliotheek Beersel
François Beukelaers
Claude Blondeel
Hugo Bousset en Greet De Spiegeleer
Sven Bousset en Liesbeth Bousset
Marcel Bovri
Brouwerij 3 Fonteinen
Anton Bulinckx en Marianne Marckx
Daniel Buyle
Hugo en Annie Casaer
CC de Meent
Annie Colruyt
Confituur Boekhandels
Charles Cornette en Hilde Uitterlinden
Culturama – Walter De Decker en Machteld De Schrijver
Cultuurraad Beersel
Patrick De Greef en Rita Cortoos
Davidsfonds Alsemberg
Davidsfonds Beersel
Karen De Becker
Patrick De Becker
Gero De Greef en Greet De Gieter
Peter De Jonge
Bart De Moor en Hilde Devoghel
Chantal De Smet
Diederik De Vos
Pol De Witte
David D’Hooghe en Els Van de Perre
Armand Debelder
Guido Debelder en Trees Vergels
Julie Debelder
Thomas Debelder en Ine Delannoy
Jan Decleir
Katelijne Declerck
Luc Deconinck
Bart Decoster
Bert Demunter en Lut Wauters

Frederik Devreeze en Annie Declerck
Jef Dewit
Karianne Dewitte
Jacky Duyck
Hilde Ecker
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Jan Fabre
Steph Feremans
Nicole Geeroms
Renaat Geerts
Gemeentebestuur Beersel
André Gordts
Katja Grammens
Clara Haesaert
Kristien Hemmerechts
Gustaaf Hertmans
Pauwel Hertmans
Peter Hertmans en Rowena Meenderman
Stefan Hertmans
Pol Hoste
Sébastien Houtart
KANTL
Tine Laureyns
Kris Lenaerts
Karel Lindemans en Lief Bigaré
Bénédicte Lobelle
Chris Lomme
Helmut Lotigiers
René Luyckx en Rosette Demunter
Annemie Maes
Denise Maes – De Vidts
Herman Maes  en Joke Timmermans
Etienne Maes
Katrien Maes
Johnny Maeschalck en Hilde Jans
Carl Meeusen
Betty Mellaerts
N-VA Beersel
Ons Erfdeel
Orde van den Prince Beersel
Koen Platteau
Marc Raport

Restaurant 3 Fonteinen
Leentje en Pjeroo Roobjee
Eric Rosseel en Annie Claessens
Mark Schaevers
Herman Selleslags en Griet De Cuypere
Streekvereniging Zenne en Zoniën
Johan Teirlinck
Marc Teirlinck
Marleen Teugels
Maurice Theys
Nora Theys
Mia Vaerman
Stefan Van den Bossche
Leen van Dijck
Ineke Van Driel – Crijns
An Van Hemelen
Christine Van Herreweghen
Joke Van Leeuwen
Herman Van Rompuy en Geertrui Windels
Jaak Van Schoor
Christiaan Van Sumere
Thomas Van Waeyenberge en Elke Haest
Beatrijs Vanacker
Hugo Vandaele
André Vandorpe
Kristien Vanhaverbeke
Fernand Vanhemelrijck
Kris Vanhemelrijck
Jan Vanriet en Simone Lenaerts
Kris Verbeeck en Sigrid Marinovic
Lieve Verplancke
Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren
Liesbet Walckiers
Liberte Walschot
Johan Wambacq
Roza Wauters
Willemsfonds
Marleen Wynants