steun het huis

Het vriendenprogramma voor 2022 is gestart!

Na restauratie en de uitbreiding zijn de deuren van het huis van Herman Teirlinck een jaar geleden opengezwaaid. Dank zij de vele giften konden we reeds heel wat realiseren, maar we zijn er nog niet helemaal.

Wilt u een bijdrage leveren?

De Koning Boudewijnstichting verlengt haar medewerking aan de museale inrichting van het huis. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art 145/33 WIB).

Een gift is zowel fiscaal aftrekbaar als particulier via uw persoonlijke belastingen of als bedrijf via uw vennootschapsbelasting.

Elke bijdrage is welkom.

  • Vanaf een gift van € 40 is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar.
  • Met een gift vanaf € 100 wordt u vriend des huizes: u wordt uitgenodigd op de jaarlijkse vriendenavond en vermeld op de website en in onze jaarlijkse publicatie.
  • Met een gift vanaf € 175 wordt u samen met uw partner vriend des huizes, uitgenodigd en vermeld.
  • Vrienden die steunen met een gift vanaf € 300 worden zichtbaar en permanent vermeld bij de inkom van het nieuwe gedeelte van het huis.

Zo wordt het vernieuwde huis van Herman Teirlinck een plek van en voor een mooie gemeenschap van mensen die zich verbonden weet rond schoonheid en reflectie.

Contact:  Renate Coen – renate.coen@hthuis.be.

Vrienden 2022

Beghin-Morre Ann

Buyle Daniel

Casaer Hugo

Confituur vzw

Crijns Ineke

De Becker Patrick

Deconinck – Coussement Luc & Trees

Decoster Bart

Demunter Rosette

De Noose Chris

De Rijck Wilfried

De Visscher Koen

De Witte – Lagring Pol & Ann

Feremans Steph

Plaisier Christa

Raport Marc

Teuchies Hilde

Teugels Marleen

Van Brussel André

Van den Neste & partners bv

Van Eynde Jef

Van Remoortel Frederik

Van Sumere Christiaan

Vencken Johan

Walschot Liberte

Willems Godelieve

Wit Zand bvba