steun het huis

Het vriendenprogramma voor 2022 is gestart!

Na restauratie en de uitbreiding zijn de deuren van het huis van Herman Teirlinck een jaar geleden opengezwaaid. Dank zij de vele giften konden we reeds heel wat realiseren, maar we zijn er nog niet helemaal.

Wilt u een bijdrage leveren?

De Koning Boudewijnstichting verlengt haar medewerking aan de museale inrichting van het huis. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art 145/33 WIB). 

Elke bijdrage is welkom:

  • Vanaf een gift van € 40 is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar.
  • Met een gift vanaf € 100 wordt u vriend des huizes: u wordt uitgenodigd op de jaarlijkse vriendenavond en vermeld op de website en in onze jaarlijkse publicatie.
  • Met een gift vanaf € 175 wordt u samen met uw partner vriend des huizes, uitgenodigd en vermeld.
  • Vrienden die steunen met een gift vanaf € 300 worden zichtbaar en permanent vermeld bij de inkom van het nieuwe gedeelte van het huis.

Zo wordt het vernieuwde huis van Herman Teirlinck een plek van en voor een mooie gemeenschap van mensen die zich verbonden weet rond schoonheid en reflectie.

Contact:  Lieselotte Cortoos – lieselotte.cortoos@hthuis.be.