Gij, de man met vele eigenschappen
Door Filip, Hoedgekruid

<- Terug

(betekenissen en bekentenissen achter het vensterraam)

A.V.
Het AVE-venster
Gij lettert met A V, een venster op de wereld-
soort van zelfvernietiging, dichter die gaat beven
hoort gij dan abstract, het muziekspel te beleven.

B.V.
Het Bekende venster
Ge zijt een flamingante Belg,
telg uit onderwijzend fatum
drie machten tricolore velg,
eeuwig draait gij zonder datum,
uw tijd gaat niet teloor.

C.V.
Het Cityvenster
Gij zijt een levensloop in Brussel
leidt amateurs weg tot aan de Zegelsemse baan,
zijt gij dan nog bestaande, of eerder van nu en straks vergaan,
een horizont, een rondeke , een streep doorheen de schrijverslaan.

D.V.
Het Dorpsvenster
Gij zijt misschien nen distel,
epistel voor het dorp,
gij hekelt en gij stekelt
gij schrijver in den dop

E.V.
Het Erotisch venster
Gij zoekt nu naar uzelve,
bij Sint-Katelijne gaat ge staan,
Gij vindt daar dan de knappe ,
dochter van de herberg hier dan welaan,
zo fijn, en zo onstuimig, zo liederlijk liefdesplezier,
de koperen munt gegooid, hoe heerlijk spelen is mijol,
Brussel in ‘t vizier, en de Lievenkenshoek is lol.

F.V.
Het Filmisch venster
Gij hebt de werkelijkheid verzonnen,
gedanst, gesproken en gezongen,
diverse geuren kleuren de film, daarbij het Bloemenhof
langzaamt gij de reidans, sterke poppetjes aan het werk,
waar gaat gij hen halen, falderija bij maria,
zijn de schoonste van de zeven in de Zespenningenstraat?
Edde gaa doevui de voêtkapoen vandoên?

G.V.
Het Gekke venster
Gij neemt ons in de maling, paling
slibbert fictief een relaas bijeen,
maskerades zijn uw wapens,
clowneskerie scheen er doorheen.

H.V.
Het Hemels venster
Gij zijt de hemelse, de bovenaardse gij,
ge zucht en met uw licht,
zijt gij het loksel aan ‘t bestrijden
ge lucht op, het is uw plicht.

I.V.
Het Illusoire venster
Gij wordt liever nog geschuwd,
om uw waarheid
Gij wordt liever niet gezocht,
om uw schijn,
in ‘t licht-en-donker komt gij de illusie verhogen
nog één stap neemt gij, de luchtschildering is bereikt

J.V.
Het Jaarvenster
Ge zijt vandaag geboren, in de Vierwindenstraat,
uit alle mogelijke hoeken, valt de wind op uw gelaat,
schrijft gij daarmee uw boeken?

K.V.
Het K.V.S.-venster
“ Ik dien “, schrijft gij , en pas daarna
wordt gij gezien, als man zonder lijf
als prins der kroon, groet gij het licht,
bevrijdt gij nu de fakkel
glijdt gij langs de vlam,
ontstoken hebt gij nu het vuur
in de stad verspreid?

L.V.
Het Lemen venster
Gij staat daar op uw toren,
van waar gij uw brief uitzendt,
door de nis bundelt gij de zon,
het venster kraakt, de ineenstorting naakt,
wat hebt gij geëvoceerd?

M.V.
Het Monkelende venster
Gij zegt dat ze begraven liggen,
onder een zware steen,
gij zegt ‘met stof erbovenop, een dikke laag’,
gij monkelt zoals geeneen.

N.V.
Het Nederlandse (taal)venster
Gij zijt nooit om een woord verlegen,
als een uier was uw Nederlands, hard drukken,
voor er wat uitkomt, en gij de taal kon plukken.

O.V.
Het Oresteia venster
De Oresteia, levert gij af,
gij keert en kraait, gij voelt geen schroom
om in première te gaan.
Koninklijk verheugd treedt gij de schouwburg binnen,
o majesteit aanhoor, de kreet die losbreekt uit mijn hart,
omdat ik hier nu, in mijn eigen voetsporen, het publiek zo tart.

P.V.
Het Polyvalente venster
A
cteur, Bandverluchter, Briefwisselaar, Correspondent, Causeur, Dichter, Directeur, Essayist,
Filmscenarist, Graficus, Hofdignitaris, Hermelijn en Knilriet, Kunstadviseur, Leraar, Metter
Sonnewende, Meubelontwerper, Mijolclubber, Poppensnijder, Prozaist, Redacteur, Regisseur,
Schilder, Schrijver (in den dop), Toneelschrijver, Tekenaar, Voorzitter,

Twaalf ambachten en dertien overwinningen,
rad van tong en ambitieus, commercieel en ook serieus
uw beroep was van A tot Z de ontginning
uw talent had nooit een woord in nood.

Q.V.
Het Quasi venster
Quod non, gij zijt nu quitte
Gij quoteert een ander niet
uw queeste bijna voorbij
zesentwintig letters zijn kortbij.

R.V.
Het Rolande venster
Gij zegt ons dat het venster,
wel dat van Renier ook is,
de man die in de rechten loopt,
ten onder gaat aan sensuele kracht.
Gij spreekt over de levensindrukken
die hem hebben versmacht,
over het kantje van het raam,
dat klinkt of het de gekte opent.
En over de felste onder de reuzen.

S.V.
Het Schaduwvenster
Gij kronkelt en gij slingert,
gij zijt een paadjesdief,
gij vormt en tint de schaduw
onder de boom ritselt gij een blad
is de lommerte uw lief?


T.V.
Het Toneelvenster
Gij staart nu naar uw beeld,
Gij kleedt uzelf als vrouw,
in vouw en deuk en speelse vormen
op toneel figureert gij veel,
het theatraal model, het mythische patroon
in de schepping van uw plooi, de kreuk van uw passage,
verslindt gij alle tijd.


U.V.
Het Uilenvenster
Gij zijt zo volks ook wel,
is Streuvels nog van tel?
Gij zijt het vitalisme van het Vlaamse volk,
dat fijfelt en ook zonneklopt, gij zijt hun tolk
die liedjes tapt, en klapt en ginnegapt
gij schenkt vrijheidsdrang aan Tijl
gij laat hem de nacht in, uilen vangen,
als ketje nomineert gij hem, uw toon is
o zo schoon zijt gij ook gebleven,
contrast en levenskracht uw streven.


V.V.
Het Vervolmaakte venster
Gij zit vreedzaam en volmaakt
gij zijt de verrukking voor het oog
gij verlangt niets meer dan ‘t kalme
vergezicht dat daar beneden ligt,
de eindeloze tuin, de zonnig-witte wolken,
vrijgemetseld Vlaams, natuurlijk zonder baksteenpuin.


W.V.
Het Warrige venster
Soms zijt gij wild-bewogen,
wolkig warrelend als een kind,
dat woelt en draait en luistert
gij naar uw waaiende wind,
blind op het wandpapier,
tekent gij de vrouwenjaponnen,
geharrewar, gij hebt het zelf verzonnen.


X.V.
Het Xenoglossierende venster
Oh zeldzaam zijt gij glas,
helder spreekt gij een vreemde taal,
hoe hebt gij dat geleerd,
dat openbreken van uw verhaal?


Y.V.
Het Yukkavenster
Aan elk Vlaams raam staat nu de yukka,
waar vroeger de vrouwentong ook stond.
Adamsnaald is een schoon woord,
geeft aan de venster zin tot yoga-oord.


Z.V.
Het Zonderlinge venster
Gij ziet konijnen wandelen, en zonderlinge dieren,
zijt gij het oude peetje, die tekent op het vuur?
Of zijt gij gewoon nog rouwig, om Zeeneken uw vrouw,
waart gij altijd zedelijk en kuis?
Kwaamt gij dan toch bij haar ook thuis?

Gij zijt van A tot Z,
Een Spel van
zoveel mensen.

<- Terug