steun het huis

De inrichting van het gerestaureerde huis van Herman Teirlinck: met zijn allen samen.

We naderen de voltooiing van de restauratie en de uitbreiding van het huis en de tuin van Herman Teirlinck. We zwaaien de deuren van een vernieuwde, kwaliteitsvolle site open in het najaar van 2021. Maar we zijn er nog niet helemaal. Dank zij de vele giften in 2020 konden we reeds heel wat realiseren, maar we blijven zoeken naar de nodige middelen voor een optimale inrichting van het huis.

Het vernieuwde huis van Teirlinck: met velen een steentje bijdragen

 • Ambitie: restauratie van huis en tuin + de accommodatie op punt stellen voor een optimale ontvangst van het publiek. Beslist werd om de garage aanpalend aan het huis te vervangen door een nieuw gedeelte.
 • De restauratie van huis en tuin wordt gefinancierd door de eigenaar en de Vlaamse Overheid (bevoegdheid erfgoed).
 • Het nieuw te bouwen gedeelte wordt gefinancierd door de eigenaar, de Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid (bevoegdheden cultuur en rand).
 • Voor een stijlvolle en gerieflijke inrichting van het huis, het museale en het publieksgedeelte, willen we een aantal enthousiaste partners en vrienden van het huis samenbrengen. Met velen kunnen we een steentje bijdragen.
 • De originele meubels uit de werkruimte van Herman Teirlinck komen via een overeenkomst met het Letterenhuis en de stad Antwerpen via een permanente bruikleen terug naar het huis.

Samenvattend: Met een bijdrage van minimaal 300 € helpt u mee het sluitstuk realiseren van de vernieuwing van deze bijzondere site. Bij de inkom van het nieuwe gedeelte worden de namen van iedereen die bijdraagt zichtbaar en permanent vermeld. Zo wordt het vernieuwde huis van Herman Teirlinck een plek van en voor een mooie gemeenschap van mensen die zich verbonden weet rond schoonheid en reflectie.

Waaraan kunt u bijdragen?

 • Een professionele technische installatie (geluid en licht)
 • Sfeer- en buitenverlichting
 • Inrichting van het museale gedeelte
 • Aankleding van de nieuwe ruimte
 • Aanmaak van introductiefilm over Herman Teirlinck door regisseur Guido De Bruyn

Wilt u een bijdrage leveren?

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project, de museale inrichting van het huis van Herman Teirlinck. De giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art 145/33 WIB). 

Elke bijdrage is welkom:

 • Vanaf een gift van € 40 is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar.
 • Met een gift vanaf € 100 wordt u vriend des huizes: u wordt uitgenodigd op de jaarlijkse vriendenavond en vermeld op de website en in onze jaarlijkse publicatie.
 • Met een gift vanaf € 175 wordt u samen met uw partner vriend des huizes, uitgenodigd en vermeld.
 • Vrienden die steunen met een gift vanaf € 300 worden zichtbaar en permanent vermeld bij de inkom van het nieuwe gedeelte van het huis.

Zo wordt het vernieuwde huis van Herman Teirlinck een plek van en voor een mooie gemeenschap van mensen die zich verbonden weet rond schoonheid en reflectie.

Contact:  Paulien Dewit – vrienden@hthuis.be.

Bouwen mee aan het huis

 • Vic en Marie-Paule Anciaux-Quix
 • Daniel en Siel Buyle-Van der Donckt
 • Hugo en Annie Casaer
 • Karel en Reina Claes/Ollivier
 • Emile Clemens
 • Koen Clement
 • Ineke Crijns
 • Cultuurraad Beersel
 • Davidsfonds Beersel
 • Karen De Becker
 • Bart Decoster
 • Keukens De Decker
 • Gero De Greef
 • Petrus en Annie De Man
 • Roger De Neef
 • Chris en Yo De Noose-Haeleydt
 • Annie Declerck
 • De slaapadviseur
 • Catherine Ferrant
 • Geertruide Goeters
 • Gustaaf Hertmans
 • Stefan Hertmans
 • Luc Lauwers-Denys
 • Olivier en Catherine Lesceu-Bernard
 • Johnny Maeschalck en Hilde Jans
 • Carl Meeusen
 • NVA-Beersel
 • Orde van den Prince Beersel-Sint-Genesius-Rode
 • Orde van den Prince Halle
 • Marleen Teugels en Herman De Backer
 • Frederik Van Remoortel
 • Herman en Geertrui Van Rompuy-Windels
 • Christiaan Van Sumere
 • Bie Van Vlierden
 • Thomas en Elke Van Waeyenberge-Haest
 • André Vandorpe
 • Uitgeverij VBK/Houtekiet
 • Vermeylenfonds
 • Lieve Verplancke
 • Dirk Volckaerts
 • Toneelgezelschap Weredi Lot
 • Willemsfonds Jette